Onze school

De Nicolaas Maesschool staat in het hart van Amsterdam Oud-Zuid, waar Rembrandt en Van Gogh onze buren zijn. Een school voor onderzoekende en kritische leerlingen. 
Het Onderzoekend leren is  volledig geïntegreerd in de zaakvakken. De Nicolaas Maes heeft een eigen leerlijn ontwikkeld waar Verwondering, Samenwerkend leren, betekenisvolle context en talenten benutten een plek krijgen. Voor de basisvakken rekenen, taal en spelling heeft elk kind vanaf groep 4 een eigen device en werken we in een adaptieve leeromgeving. De school is in een modern gebouw gehuisvest met veel buitenruimte.

 

De Nicolaas Maessschool heeft 3 pijlers:

  • Adaptief digitaal onderwijs
  • Engels van groep 1 tot en met 8
  • De onderzoekende blik van de leerling centraal