Agenda

26 januari 2022
Informatie Ochtend nwe ouders
Van 09.00 tot 10.00
28 januari 2022
Lesvrijedag
16 februari 2022
Informatie Ochtend nwe ouders
Van 09.00 tot 10.00
21 t/m 27 februari 2022
Krokusvakantie
28 februari t/m 6 maart 2022
Lesvrije week
16 maart 2022
Lesvrijedag
30 maart 2022
Informatie Ochtend nwe ouders
Van 09.00 tot 10.00
15 april 2022
Goede Vrijdag vrij
18 april 2022
Tweede Paasdag vrij
23 april t/m 8 mei 2022
Meivakantie
27 april 2022
Koningsdag vrij
18 mei 2022
Informatie Ochtend nwe ouders
Van 09.00 tot 10.00
26 t/m 27 mei 2022
Hemelvaart vrij
5 t/m 6 juni 2022
Pinksteren vrij
17 t/m 22 juni 2022
Lesvrijedagen
29 juni 2022
Informatie Ochtend nwe ouders Laatste
Van 09.00 tot 10.00
18 juli t/m 28 augustus 2022
ZOMERVAKANTIE