Engels

Op de Nicolaas Maes bieden wij Engels aan in de groepen 1 tot en met 8. De groepen 1 tot en met 4 maken gebruik van de methode iPockets en de groepen 5 tot en met 8 maken gebruik van de methode Big English. Buiten de bestaande methodes om, worden er ook CLIL-lessen (Content and Language Integrated Learning) vanuit EarlyBird gegeven. De CLIL-lessen sluiten aan bij de actualiteit zoals, de seizoenen en de feestdagen. Onze bibliotheek heeft een groot assortiment Engelstalige kinderboeken. De kinderen kunnen deze boeken lenen en de boeken zijn ook een mooie aanvulling op de Engelse lessen.

 

Engels in de kleutergroepen

Happy Monkey neemt ons mee in de wereld van de Engelse taal. Kinderen worden uitgenodigd om actief mee te doen en soms al wat te zeggen. Het Engels leren ze aan de hand van liedjes, spelletjes en filmpjes. Doordat het spelenderwijs gaat vinden de kinderen het niet eng en doen ze graag mee. Aan het eind van de les nemen we altijd afscheid van Happy Monkey en dan willen de kinderen graag met hem knuffelen.

 

Engels in groep 3 en 4

In groep 3 en 4 wordt les gegeven aan de hand van de methode iPockets. iPockets is een digitale lesmethode, waarbij de lessen klassikaal worden gegeven. Met behulp van liedjes, rijmpjes en filmpjes ontdekken de kinderen op een interactieve manier spelenderwijs de Engelse taal. Het uitgangspunt van iPockets is natuurlijk taalverwerking. De thema’s van de methode volgen de seizoenen en zijn dus zeer herkenbaar voor leerlingen. iPockets is niet alleen een leuke lesmethode om mee te werken, het werkt ook echt!

 

Engels in groep 5 en 6

In groep 5 en 6 wordt les gegeven aan de hand van de methode Big English. Enkele thema’s die aan bod komen, zijn “my classroom”, “in my house” en “my family”. Daarin wordt aandacht besteed aan zowel de woordenschat als zinsopbouw en grammatica in de Engelse taal. Zo leren de kinderen bijvoorbeeld de vervoegingen van doing: “I/they do” en “he/she does” en being: “I am”, “he/she/it is” en they/there are”. Ook leren de kinderen verbaal en schriftelijk hele zinnen te formuleren. Het belangrijkste uitgangspunt binnen het vak Engels in groep 5 en 6 is dat alle kinderen de Engelse taal durven uit te proberen en zich veilig voelen om Engels in de klas te spreken.

 

Groepsdoorbrekend Engels in groep 7 en 8

Sinds het schooljaar 2018/2019 zijn we in groep 7 en 8 begonnen met groepsdoorbrekend Engels. Dit houdt in dat de kinderen uit groep 7 en 8 verdeeld zijn in vier verschillende niveaugroepen. Door de kinderen in deze groepen in te delen, wordt het werkbaarder om alle kinderen op hun eigen niveau Engels onderwijs te bieden door middel van klassikale instructies. In alle niveaugroepen ligt in eerste instantie de focus op het kunnen en durven spreken van de Engelse taal. Op basis van de behoeftes van elke groep wordt dit ingevuld door middel van het behandelen van het bijbehorende lesboek vanuit de methode Big English en eventuele aanvullende lessen met betrekking tot bijvoorbeeld grammatica, begrijpend lezen of onderzoekend leren. Bij de invulling van de lesstof is voor alle groepen rekening gehouden met de einddoelen van het SLO voor groep 8. Mocht een kind een mooie ontwikkeling laten zien, dan kan het eventueel doorstromen naar een andere groep. Op een andere manier kan ook doorgestroomd worden naar een andere groep als een kind meer behoefte heeft aan wat meer aandacht voor de basis.

 

Er is voor het groepsdoorbrekend Engels gekozen, omdat wij het op de Nicolaas Maes belangrijk vinden dat alle kinderen onderwijs op maat krijgen. Wij zijn van mening dat adaptief werken ervoor zorgt dat elk kind zo goed mogelijk tot zijn recht kan komen en vanuit zijn eigen niveau kan worden bediend, zodat de ontwikkeling zo goed mogelijk kan worden gestimuleerd. Vanaf het schooljaar 2019/2020 willen wij het groepsdoorbrekend Engels uitbreiden naar de groepen 5 en 6.